Loading...
Albufera CA 2017-12-21T01:27:48+00:00

S’Albufera de Mallorca, un parc natural impresionant

S’Albufera és la zona humida més extensa i important de les Illes Balears (1.646,48 ha), sobretot de prat, inclosa dins els termes municipals de Muro i sa Pobla. Té un origen molt antic i ha variat en extensió i característiques segons els canvis en el nivell de la mar. Part del prat s’originà a l’era terciària, però l’actual zona humida es va formar fa menys de 100.000 anys. Les dunes litorals són més modernes, d’uns 10.000 anys d’edat.

Com s’ha esmentat, és la zona humida més important de les Illes Balears, i compta amb dues declaracions conservacionistes d’àmbit internacional: l’any 1987 va ser declarada Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i Prat d’importància internacional pel Conveni de Ramsar. Hi ha cinc aguaits per a l’observació ornitològica. S’han inventariat quasi tres-centes espècies d’ocells.

L’horari de visita del Parc és de 9 a 18 hores entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, i de 9 a 17 hores entre l’1 d’octubre i el 31 de març. Es requereix un permís de visita (gratuït) que s’ha de sol·licitar al Centre de Recepció (obert de 9 a 16 h tot l’any, excepte el dia de Nadal i el de any nou).

L’aigua és la base de la riquesa biològica de s’Albufera. L’aigua i la humitat del sòl permeten el creixement continu de la vegetació, diversa segons la profunditat, la proximitat a la mar i el tipus de terreny. El Parc rep l’aigua de pluja a través de torrents i ullals (afloraments d’aigües subterrànies). Les entrades a l’estiu d’aigua del mar no són importants en quantitat, però afecten la vegetació i la fauna.

+ INFORMACIÓ