Loading...
Santa Margalida DE 2018-03-19T06:41:30+00:00

Santa Margalida és un municipi mallorquí que pertany a la comarca del Pla de Mallorca. Limita amb els municipis de Maria de la Salut, Muro, Artà, Petra i Ariany. Dins del municipi es poden trobar tres nuclis poblacionals: Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra de Marina.

El terme, caracteritzat per la planor comprèn les àrees litoral i interior. La primera es troba ocupada per un important però fràgil sistema dunar de pinar, mentre que el paisatge interior es caracteritza per terrenys de conreu de secà, cereals i ametllers sobretot.

Per altra banda, la seva especial orografia ha propiciat els assentaments humans, la qual cosa fa que sigui el municipi amb major nombre de jaciments arqueològics de l’illa. Les restes prehistòriques que més destaquen són vàries: el Talaiot de Sa Nineta, Es Figueral de Son Real, Sa Punta des Patró i el cercle funerari de Son Bauló. Però són la necròpolis de Son Real i de l’illa des Porros els jaciments més importants.

Durant la conquesta catalana, el municipi no va oferir gaire resistència, així aquests terrenys foren concedits a Ponç Hug i repartits entre l’església i els cavallers. El 1241 ja es documenta l’existència de l’església de Santa Margalida.

Avui en dia a Santa Margalida, a més des seus carrers i places, són dignes de visitar el Temple Parroquial, d’estil gòtic i barroc, i la Casa Rectoral, bon exemple de l’arquitectura rural mallorquina. A més de les restes musulmanes i medievals com el Pou d’Hero, sa Font des Pujol i s’Hort d’en Degollat.