El concurs fotogràfic té com a objectiu principal descobrir, reconèixer i promocionar el patrimoni de Son Serra de Marina en general i en especial els seus recursos turístics. D’altra banda, també té com a objectiu promocionar els participants i les seves obres. 

1.- Participació:

Tothom pot participar-hi presentant fotografies en suport digital al correu electrònic turisme@ajsantamargalida.net. En cap cas cal inscripció prèvia. Cada persona podrà presentar com a màxim 5 fotografies. En el cas de menors d’edat, serà necessari el consentiment de les persones que els tinguin a càrrec.

La temàtica del concurs es basarà amb tots els recursos turístics que hi ha present a Son Serra de Marina, fent especial interès en els següents punts: 

 • Platja de Son Serra de Marina
 • Torrent de na Borges
 • L’Estany del Bisbe
 • Niu d’ametralladores
 • Pinar de Son Serra de Marina
 • Cases de la possessió de Son Serra de Marina
 • Oratori de Son Serra de Marina
 • L’esport nàutic de Son Serra de Marina
 • Finca Pública de Son Real i tots els seus elements etnològics i arqueològics

2.- Període de presentació:

El període de presentació és el següent: 14/07/2019 – 28/07/2019 fins a les 00:00h.

Les imatges s’han d’enviar al següent correu electrònic: turisme@ajsantamargalida.net

3.- Característiques de les obres:

Les imatges de fins a 10Mb s’han d’enviar a l’adreça abans esmentada. S’accepten únicament 5 fotos per persones. No estan permeses manipulacions que suposin l’alteració de la informació visual registrada originàriament per l’objectiu de la càmera i que recull el suport, és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge. S’accepta convertir de color en blanc i negre, enquadrar o retallar una part de la imatge o filtrar-les. 

Caldrà indicar el nom, cognoms, adreça, telèfon, població, codi postal i data de naixement de l’autor.

 

4.- Premis del concurs:

En cas que l’obra presentada fos premiada, l’organització podria demanar a l’autor aquesta imatge en alta resolució per a la seva possible utilització en usos promocionals. Les fotografies han de ser originals i exclusives dels autors, i no han d’haver estat premiades ni publicades abans.

La fotografia guanyadora serà una de les imatges promocionals del nucli poblacional de Son Serra de Marina a la web turística www.canpicafort.es i dels fulletons turístics del municipi. A més, es premiarà al guanyador amb un curs de fotografia, el qual s’adaptarà a les necessitats del guanyador/a. 

 

5.- Jurat del concurs:

El jurat del concurs estarà integrat pels següents membres:

 • President/a: Regidor/a de Festes de l’Ajuntament de Santa Margalida o persona en qui delegui.
 • Vocals:
  • 1 fotògraf professional
  • 2 representants del sector associatiu de Son Serra de Marina
   • Associació de veïns de Son Serra de Marina
   • Associació de la Tercera Edat
 • Secretari/a: Un membre de la Comissió de Festes.

6.- Règim de votació, veredicte i lliurament de premis: 

El Jurat es reunirà en els dies següents del termini de presentació i atorgarà el premi a les obres per nombre de vots obtinguts. En cas d’empat, entre les obres amb major nombre de vots, a l’hora de seleccionar el guanyador, el Jurat el desfarà en una segona votació exclusiva per a les obres més votades. En cas de persistir l’empat, el president tindrà vot de qualitat. 

El veredicte i acte de lliurament de premis es farà en un acte públic. 

7.- Drets d’autor:

Els autors de les fotografies guardonades cedeixen gratuïtament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació a l’Ajuntament de Santa Margalida, en exclusivitat per a la seva futura difusió. 

L’Ajuntament de Santa Margalida es reserva el dret d’utilitzar les fotografies presentades al concurs, per organitzar una possible futura exposició. També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar els programes de les Festes Patronals i altres publicacions de caràcter institucional i promocional del municipi. D’aquesta manera, totes les fotografies presentades al concurs formaran part del Banc d’Imatges de l’Ajuntament. Així doncs, la presentació de les fotografies implica en tot cas l’acceptació d’aquestes bases i, en conseqüència, la cessió dels drets d’explotació.