Project Description

A les platges de can Picafort no hi ha cap zona oficialment habilitada per a la pràctica del nudisme. Tot i això, hi ha platges allunyades de la zona urbana on sí que es porta a terme aquesta pràctica, tals com la platja de Son Real.