A quines platges de can Picafort es practica el nudisme? 2017-06-30T19:50:31+00:00

Project Description

A les platges de can Picafort no hi ha cap zona oficialment habilitada per a la pràctica del nudisme. Tot i això, hi ha platges allunyades de la zona urbana on sí que es porta a terme aquesta pràctica, tals com la platja de Son Real.