Project Description

No, però sí que es recomana deixar propines de entre el 5 % y el 10 % del valor total del compte d’un restaurant si has quedat satisfet amb el servei.