Al llarg de la història la importància estratègica de la Badía d’Alcúdia ha donat pas a l’entrada de diferents civilitzacions. D’altra banda, les edificacions de tipus religiós conformen el paisatge humà del municipi. La principal herència obtinguda després de la conquesta catalana són els monuments eclesiàstics. A més, Santa Margalida és una terra posseïdora d’un ric llegat cultural que conserva vives nombroses festes i tradicions populars.

Aquesta herència històrica és avui objecte de visita per part dels turistes i residents de l’illa. D’aquesta manera, el municipi de Santa Margalida es convertiex en un indret on turisme, cultura i patrimoni convergeixen amb harmonia.

Els espais naturals protegits

El nostre municipi es troba entre dos parcs naturals de rellevant importància: la Finca Pública de Son Real i el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. Per una banda, la Finca Pública de Son Real és un tresor natural i històric, gràcies per la presència de nombrosos jaciments arqueològics, el seu sistema dunar i altres elements etnològics. Per altra banda, s’Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de les Illes Balears i esdevé com a una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i com a lloc d’importància comunitària (LIC). Degut a aquests fets, es poden trobar diferents itineraris per gaudir de la seva natura i fauna.

Elements Patrimonials

Els voltants de can Picafort i tot el terme municipal de Santa Margalida constitueixen la zona de Mallorca amb major densitat de restes arqueològiques. Bona part d’aquestes restes tenen una importància considerable, tant per el seu estat de conservació com per la seva singularitat.

Can Picafort, un mar de cultura

L’Ajuntament de Santa Margalida ha fet una aposta atrevida per fomentar la cultura i potenciar la identitat local a través de diversos projectes culturals. El primer a destacar és el Saladina Art Fest, el qual pretén donar una nova imatge al poble. L’altre element cultural són el conjunt d’escultures de Joan Bennàssar, les quals tenen com objectiu convertir Can Picafort en el referent cultural de la Badia d’Alcúdia. Per finalitzar, també trobam la Galeria d’Art Contemporani  Marimón i el Museu de Son Real.

Segueix-nos!

Si vols estar al dia de les darreres novetats, segueix-nos a les nostres xarxes socials